Informacje o systemie

Frontend to system umożliwiający sprzedaż i obsługę polis online, który w znaczący sposób przyspiesza pracę Pośredników. Usprawnia on proces zawierania oraz przetwarzania umów dzięki możliwości ofertowania, polisowania i archiwizowania ich w systemie. 

Dzięki możliwości ofertowania usprawnia on procesy zawierania oraz przetwarzania umów, polisowania i archiwizowania ich w systemie. System posiada rozbudowany mechanizm podpowiedzi i pomocy, oraz walidacji wprowadzanych danych, dzięki czemu sprzedaż za pomocą Frontendu gwarantuje poprawne wypełnienie polisy i kalkulację składki, eliminując konsekwencje związane z ewentualnymi błędami pojawiającymi się przy wypełnianiu umów. 

Wszystkie, niezbędne dokumenty związane z umową są dostępne w systemie. System pozwala generować umowy, warunki ubezpieczenia oraz inne wymagane dokumenty w zależności od wybranego produktu.

Prezentacja systemu