Podpora IT dla branży ubezpieczeniowej

Quarx to zestaw narzędzi, które wspierają pracę towarzystw ubezpieczeniowych, ich agentów, pośredników oraz klientów.

To podpora wydajnej pracy w siedzibie, agencjach a nawet w terenie.

Procesy, współpraca i sprzedaż pod pełną kontrolą

Tworzenie, wdrażanie i integracja procesów

Obsługa ofert i polis

Obsługa i kontrola roszczeń i świadczeń

Systemy dla klientów, agencji i towarzystw ubezpieczeniowych

Pełna obsługa rejestrów i archiwów

QWorkflow

System do modelowania i zarządzania procesami biznesowymi w towarzystwie ubezpieczeniowym.

QWorkflow powstał z myślą o integracji i pracy z wieloma niezależnymi i rozproszonymi systemami informatycznymi. Odwzorowuje dowolny proces biznesowy. Od etapu modelowania, poprzez uruchomienie, bieżącą obsługę zadań po statystyki i przekazywanie zleceń do innych systemów.

Dowiedz się więcej

QFrontend

System do sprzedaży i obsługi polis online. QFrontend ułatwia i przyspiesza pracę pośredników.

QFrontend konsoliduje oferty, polisy i archiwum dokumentów. Można tu generować umowy, warunki ubezpieczenia i wszystkie inne dokumenty związane z produktem. System wspomaga pośredników przy pracy z dokumentami dzięki mechanizmowi podpowiedzi i pomocy kontekstowej.

Dowiedz się więcej

QSOŚ

System obsługi świadczeń. QSOŚ łączy klientów z towarzystwem ubezpieczeniowym. To szybkość i pełna kontrola nad obsługą zgłaszanych roszczeń.

Osoby ubezpieczone online rejestrują fakt powstania świadczenia. Następnie biuro obsługi towarzystwa weryfikuje zgłoszenia. Postępowanie odbywa się zgodnie z procesem towarzystwa i we wszystkich możliwych instancjach.

Dowiedz się więcej

QMultiagencja

Aplikacja wspomaga zarządzanie krajową siecią agentów ubezpieczeniowych, oddziałów i wystawianych polis.

Narzędzie dla agencji ubezpieczeniowofinansowych. QMultiagencja analizuje efektywność agentów. Nalicza prowizje, bonusy i premie za efektywność i podpisane umowy. System umożliwia też prowadzenie rozliczeń ze współpracownikami. Wbudowane tu mechanizmy to kontrola nad wnioskami o ubezpieczenie oraz zawieranymi umowami.

Dowiedz się więcej

QMobile

Aplikacja na urządzenia mobilne agentów do wyliczania składki ubezpieczenia dla pojazdów mechanicznych.

Dzięki QMobile można zaprezentować ofertę klientowi bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Bez względu na lokalizację. Aplikacja skanuje kody QR z dowodów rejestracyjnych pojazdów. Ze zintegrowanych systemów (np. QFrontend) pozyskuje informacje o pojeździe, dane o historii szkód kierowców i przysługujących im zniżkach. Składka obliczana jest na miejscu. Można wystawić od razu polisę i przekazać dane dalej do systemów towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dowiedz się więcej