QFrontend

Sprzedaż i obsługa polis online. Wsparcie pośredników ubezpieczeniowych.

QFrontend usprawnia proces zawierania oraz przetwarzania umów dzięki możliwości ofertowania, polisowania i archiwizowania ich w jednym systemie. Pośredników wspiera rozbudowany mechanizm podpowiedzi i pomocy oraz walidacji wprowadzanych danych.

Płynna współpraca agentów i towarzystw ubezpieczeniowych. Sprzedaż, kwotacja i produkty pod pełną kontrolą.

Definiowanie produktu ubezpieczeniowego

Wyliczanie ofert przed zawarciem polisy

Sprzedaż polis ubezpieczeniowych

Obsługa posprzedażowa polis

Moduł do komunikacji agentów z centralą towarzystwa ubezpieczeniowego

Rozliczenia agentów

QFrontend to system do sprzedaży i obsługi polis online. Pośrednicy mogą w nim kompleksowo zawierać i przetwarzać umowy. Plafroma QFrontend:

  • Pozwala zawierać i przetwarzać umowy szybciej – oferty, polisy i archiwum są dostępne w jednym miejscu.
  • Konsoliduje wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Z poziomu jednego narzędzia można generować umowy, warunki ubezpieczenia i wszystkie inne dokumenty związane z wybranym produktem.
  • Zapobiega ryzyku pomyłek – specjalny mechanizm podpowiedzi i sprawdzania wprowadzanych danych wspomaga pośredników podczas wypełniania polisy i kalkulacji składki.
  • Jest elastyczna i minimalizuje czas wprowadzenia nowego produktu na rynek (ang. time-to-market) - można tu implementować dowolny produkt ubezpieczeniowy np. ubezpieczenia grupowe i indywidualne, na życie, rolne a także komunikacyjne i turystyczne.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Zrzuty ekranów

To są tylko przykładowe zrzuty ekranów z aplikacji już przez nas zbudowanych. Twoja aplikacja może wyglądać zupełnie inaczej.