QMobile

Wyliczanie składki ubezpieczenia OC i AC dla pojazdów mechanicznych

Aplikacja na urządzenia mobilne. Skanuje kody QR z dowodów rejestracyjnych pojazdów. Uzyskane informacje o pojeździe oraz dane o historii szkód kierowcy i przysługujących zniżkach są podstawą do wyliczenia oferty ubezpieczenia (pobierane z zewnętrznych źródeł). Oferta może być zaprezentowana klientowi bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.

Szybka kalkulacja składki ubezpieczenia motoryzacyjnego. Natychmiastowe wystawienie polisy na urządzeniu mobilnym.

Dostępna dla Google Android

Dostępna dla Apple iOS

Obsługuje kod Aztec

Kalkulacja składki na urządzeniu mobilnym

Wystawienie polisy i początek procesu

Integracja z system QFrontend

QMobile powstał z myślą o natychmiastowej obsłudze polis OC i AC bez względu na lokalizację. Przyspiesza proces kalkulacji składki i wystawienia polisy, ponieważ aplikacja ma dostęp do odpowiednich danych o pojeździe oraz historii szkodowości kierowcy. Dzięki integracji z systemem QFrontend można przekazać dane do centralnego systemu i włączyć zawierane ubezpieczenie w procesy zdefiniowane w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Zrzuty ekranów

To są tylko przykładowe zrzuty ekranów z aplikacji już przez nas zbudowanych. Twoja aplikacja może wyglądać zupełnie inaczej.