QSOŚ System Obsługi Świadczeń

Skrócenie czasu zgłaszania i obsługi roszczeń. Wsparcie klientów towarzystwa ubezpieczeniowego

QSOŚ łączy osoby ubezpieczone, które rejestrują fakt powstania świadczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel może weryfikować zgłoszenia, prowadzić rejestr kosztów i płatności oraz komunikować się ze swoimi klientami.

Sprawne tempo i pełna kontrola nad obsługą zgłaszanych roszczeń

Wnioski o wypłatę świadczenia zgłaszane online

Obsługa procesu we wszystkich możliwych instancjach

Weryfikacja wniosku przez biuro towarzystwa ubezpieczeniowego

Kalkulacja wysokości świadczenia

Rejestrowanie kosztów związanych ze świadczeniem

Pełna obsługa płatności dla klienta

QSOŚ skraca czas obsługi roszczeń osób ubezpieczonych z tytułu zawartych polis. Jest to dwumodułowy system. W dedykowanej dla nich aplikacji klienci sami zgłaszają fakt powstania świadczenia. Zgłoszenia są weryfikowane, rozpatrywane i nadzorowane w komponencie przeznaczonym dla towarzystwa ubezpieczeniowego (TU). Obsługa obejmuje proces we wszystkich możliwych instancjach (normalna, odwołanie, sąd). Dzięki integracji z innymi systemami TU możliwa jest komunikacja z klientami, obsługa płatności oraz monitorowanie poprawności procesu.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Zrzuty ekranów

To są tylko przykładowe zrzuty ekranów z aplikacji już przez nas zbudowanych. Twoja aplikacja może wyglądać zupełnie inaczej.